Thông tin thị trường
Giá trị giao dịch
Số lượng giao dịch
KL giao dịch
SL mã giao dịch
Chỉ số thị trường
Không xác định
chart
FPT 0.0 0.0
0.0 %
MSN 0.0 0.0
0.0 %
HPG 47.5 -8.0
-14.4 %
PVD 82.0 0.0
0.0 %
OGC 11.0 0.0
0.0 %
Mã tăng giá nhiều nhất
% Biến động Giá đang khớp
   up
   up
   up
   up
   up
   up
   up
Mã giảm giá nhiều nhất
% Biến động Giá đang khớp
  up
  up
  up
  up
  up
  up
  up
Mã KL GD nhiều nhất
KL giao dịch Giá đang khớp
 
 
 
 
 
 
 
Đã vào sàn Khớp một phần Đã khớp Đã hủy Đã sửa Chờ hủy Đã từ chối Sửa không hợp lệ Chờ mới Hủy không hợp lệ Hết hạn Chờ thay đổi Đang gửi Đã nhận Đang hủy Đang sửa Đang xử lý Chờ xử lý Expired by EXG Đang xử lý